เรียนรู้เกมบาคาร่าขั้นพื้นฐาน

บาคาร่าเป็นหนึ่งในเกมคาสิโนออนไลน์ยอดนิยม สามารถหาเล่นได้ไม่ยากในเว็บไซต์ต่าง ๆ ซึ่งเว็บไซต์เดิมพันชั้นนำอย่าง 188bet ก็เลือกมาให้บริการลูกค้าเช่นกัน อย่างไรก็ตาม แม้บาคาร่าจะเป็นเกมโปรดของนักเล่นส่วนใหญ่ แต่สายเกมมือใหม่จำนวนไม่น้อย ยังไม่รู้จักกติกาการเล่น หลายเว็บไซต์จึงนำเสนอบทความแนะนำเรื่องนี้…
Continue Reading

แท็กติกการเล่นเกมคาสิโนออนไลน์

การเล่นเกมคาสิโนออนไลน์ ผู้เล่นจำเป็นต้องมีประสบการณ์และแท็กติกในการเล่นจึงจะเล่นชนะเดิมพันได้ ทำให้หลายเว็บไซต์มีการแนะนำแท็กติกหรือกลยุทธ์ในการเล่น รวมทั้งวิธีการเล่น เพื่อให้นักเดิมพันนำไปใช้เป็นแนวทางในการล่าเงินรางวัล โดยเกมยอดนิยมหลายเกมมีการอธิบายการเล่นไว้อย่างละเอียดที่ 188bet-mobile.com/ เช่น เกมรูเล็ต และบาคาร่า เป็นต้น…
Continue Reading

เจาะหลักสูตรวิชาศิลปะ

วิชาศิลปะระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเรียกอย่างเป็นทางการตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานว่า “กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ” ประกอบด้วยหมวดวิชา 3 สาขา ได้แก่ ทัศนศิลป์ ดนตรี และนาฏศิลป์ โดยจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่ 1…
Continue Reading

หลักสูตรสอนการดำรงชีวิต

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา เป็นการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต โดยจัดสาระการเรียนการสอนไว้ 4 หมวด ได้แก่ การดำรงชีวิตและครอบครัว การออกแบบและเทคโนโลยี เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร…
Continue Reading

เรียนวิทยาศาสตร์แล้วได้อะไร?

สำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการจัดทำหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ได้อธิบายจุดประสงค์และความคาดหวังไว้ในเอกสารการจัดทำหลักสูตร ฉบับปรับปรุงล่าสุดเมื่อปี พ.ศ. 2560 กรณีกำหนดให้เยาวชนเรียนวิทยาศาสตร์ โดยชี้แจงอย่างละเอียดและตั้งความหวังไว้ค่อนข้างสูง หมวดวิชาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ซึ่งสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาเรียกอย่างเป็นทางการว่า…
Continue Reading

e-Learning ในประเทศไทย

ปัจจุบัน คำว่า e-Learning (อีเลิร์นนิง) เป็นคำที่คุ้นเคยกันดี เนื่องจากประเทศไทยใช้การเรียนการสอนระบบนี้มานาน โดยเริ่มจากยุคที่เรียกว่าการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance Learning Television Station:…
Continue Reading